Tedavisini Yürüttüğümüz Hastalıklar

Kaygı (Anksiyete) Bozuklukları

Obsesif Kompulsif Bozukluk (OKB) ve İlişkili Bozukluklar

Travma ve Stres Etkenleri İle İlişkili Bozukluklar

Depresif Bozukluklar

Bipolar ve İlişkili Bozukluklar

Şizofreni Spektrumu ve Diğer Psikotik Bozukluklar

Somatik (Bedensel) Belirti ve İlişkili Bozukluklar

Psikosomatik Bozukluklar

Dissosiyatif Bozukluklar

Uyku Bozuklukları

Beslenme ve Yeme Bozuklukları

Yıkıcı Davranış, Dürtü Kontrolü ve Davranım Bozuklukları

Madde Kullanımı ve Bağımlılık İle İlişkili Bozukluklar

Kişilik Bozuklukları

Erişkin Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu (DEHB)